ΤΟ ΔΑΣΟΣ - ΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & Δ.Β.Μ.
ΕΣΠΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 
Στάδια του προγράμματος
 
              
 
Στην τάξη:

To τοπίο ως οικολογική μονάδα και ο ρόλος του ανθρώπου στη διαμόρφωσή του.
Στοιχεία του δασικού οικοσυστήματος (βιοτικοί & αβιοτικοί παράγοντες, χλωρίδα, πανίδα, αποικοδομητές).
Τροφικές σχέσεις (τροφική αλυσίδα & πυραμίδα, παραγωγοί και καταναλωτές, βιομάζα, ροή ύλης & ενέργειας).
Παζλ (κατασκευή τροφικής αλυσίδας).
Βιντεοταινία για τις τροφικές αλυσίδες.
Αξία του δάσους & του περιαστικού πράσινου (οξυγόνο - φωτοσύνθεση, συμβολή στον κύκλο του νερού, υπόγεια νερά, αντιδιαβρωτική & αντιπλημμυρική δράση, επίδραση στο μικροκλίμα, ηχομόνωση, αναψυχή, εργασία, βιότοπος κ.λ.π.).
Κίνδυνοι για το περιαστικό δάσος.
Παιχνίδι ταξινόμησης με καρτέλες (ωφέλιμες και βλαβερές ενέργειες για το δάσος και κατάταξη κινδύνων του δάσους).
Βιντεοταινία για τους Εθνικούς δρυμούς.
Χάρτης εννοιών (με κεντρικό θέμα τις επιδράσεις της Περιφερειακής Υμηττού στην κοινωνία και στο περιβάλλον).
Παιχνίδι ανατροφοδότησης (φιδάκι).

              

Στο πεδίο:

• Αναφορά στην ιστορία και μορφολογία του Υμηττού.
Προσανατολισμός, γενική παρατήρηση.
Παρατήρηση του λεκανοπεδίου της Αθήνας (αστικός ιστός, περιαστικό πράσινο).
Μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας.
Αναγνώριση σημαντικής χλωρίδας (ενδημικά, σπάνια κ.α.)
Αναγνώριση χλωρίδας με τη βοήθεια της κλείδας.
• Φυλλοστρωμνή - Χούμος - Αποικοδομητές - Έδαφος - Μητρικό πέτρωμα
Αναγνώριση εδαφοπανίδας & εντομοπανίδας με φακούς.
«Συνέντευξη» από ένα δέντρο.
Μέτρηση ύψους δέντρων.
Υπολογισμός ηλικίας δέντρων.
Μελέτη περίπτωσης- επίλυση προβλήματος.
Ηχοχάρτης - Παιχνίδια αισθήσεων.
Παρατήρηση στο καμένο πεδίο & σύγκριση με την άκαφτη περιοχή.

Διαθέσιμο Υλικό
 
Εννοιολογική και μεθοδολογική προσέγγιση του ημερήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης: 'Δάσος - περιαστικό πράσινο'.
Συγγραφείς: Φαραγγιτάκης Γεώργιος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Αργυρούπολης, Μπαζίγου Αικατερίνη, αναπληρώτρια υπεύθυνου ΚΠΕ Αργυρούπολης, Ιωάννου Αθανάσιος, Κατσιγιάννη Αφροδίτη, Μαραγκουδάκη Ελένη, Μικρογιαννάκη Ιωάννα, Σμπαρούνης Θεμιστοκλής, Σωτηροπούλου Δήμητρα - Ευτέρπη, Χριστοδούλου Νικόλαος, εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ Αργυρούπολης.
Έντυπο για μαθητές Δημοτικού:
"Το Δάσος", 2012
Φύλλα Εργασίας Δημοτικού:
Εξώφυλλο
Φύλλα Εργασίας Δημοτικού:
Εξερευνώντας και γνωρίζοντας το Δάσος
Φύλλα Εργασίας Δημοτικού:
Συνέντευξη από ένα δέντρο
Φύλλα Εργασίας Γυμνασίου-Λυκείου:
Εξώφυλλο
Φύλλα Εργασίας Γυμνασίου-Λυκείου:
Περιαστικό πράσινο - Επίλυση προβλήματος
Έντυπο για μαθητές Γυμνασίου:
"Το Δάσος" (ΙΙ), 2012
Έντυπο για μαθητές Γυμνασίου:
"Το Δάσος - το περιαστικό πράσινο", 2013

Το Κέντρο μας :: Σχετικά :: Δίκτυα :: Επισκέψεις Σχολείων :: Επικοινωνία
©2004-2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Μπουμπουλίνας 3, Αργυρούπολη Τ.Κ. 16451 - Τηλ. 210 9959250-1